Vlastnosti systému

Přístup přes webové rozhraní

Pro přístup do systému stačí pouze webový prohlížeč a internetové připojení včetně podpory mobilních zařízení.

CDE (Common Data Environment)

CADDS 3.2 slouží jako společné datové prostředí, které je určené ke shromažďování, správě a šíření informací celému realizačnímu týmu projektu. Jednoznačně určuje poslední platnou verzi informací.

Bezpečnost dle ISO 27001

Vaše data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití . Komplexní systém uživatelských oprávnění zajišťuje několik úrovní práce s daty.

BIM FRIENDLY

Kompletní online nástroj pro práci s informačním modelem stavby (BIM) včetně jeho propojení s rozpočty, harmonogramy a dokumenty všech jeho elementů.

Field management

Zaměření na podporu procesů řízení stavby (tzv.Field Management) jako jsou řídící, schvalovací a další úkony.

Práce s dokumenty

Vkládání dokumentů

Uživatel má možnost vkládat dokumenty jak jednotlivě, tak i hromadně. Systém umožňuje vložit celé adresáře s dokumenty při zachování původní struktury složek a podsložek.

Práce s dokumenty

Systém umožňuje velmi rychle a efektivně upravovat, přesunovat a nahrazovat dokumenty. Díky možnosti editace METADAT lze soubory průběžně katalogizovat či měnit jejich zatřídění dle aktuálních požadavků.

Metadata

Metadata jsou identifikačními vlastnostmi dokumentu. Mohou to být klíčová slova, číselné prvky či časové informace. Mohou obsahovat informaci o obsahu dokumentu, autorovi či datu pořízení. V systému lze tato metadata měnit a upravovat. Lze vytvářet i speciální metadata, která mohou sloužit pro potřeby synchronizace s jinými systémy či jiné způsoby organizace souborů. To vše velmi urychluje následné vyhledávání či orientaci v souborech.

Pokročilý systém sledování auditních záznamů

Kompletní auditování záznamů operací počínaje přihlášením do systému až po nejdetailnější úpravy, aby se dalo ihned efektivně dohledat kdy, jak a kým byla operace provedena. Součástí pokročilého auditního modulu je i uživatelská možnost obnovit jakoukoliv verzi souboru vloženého do systému.

Informační model stavby (BIM)

Jedním z klíčových nástrojů systému je modul umožňující zobrazovat kompletní informace čerpané z informačního modelu stavby tzv. BIM (*.IFC souborů).Je tak možné prohlížení celkového 3D modelu až po jednotlivé elementy a jejich vlastnosti. V jednom momentu je možné sledovat propojení těchto elementů s odpovídajícími dokumenty, rozpočty a harmonogramy. Díky tomu je možné snadno sledovat stavbu až na úroveň detailního přehledu o stavu čerpání konkrétní rozpočtové položky (do úrovně tzv. Listů výkazu výměr) nebo porovnávání plánované a skutečné doby technologického celku (reprezentovaného grafickým elementem). Tímto způsobem je taktéž možné sledovat skutečný průběh oproti předpokládanému celé stavby po jednotlivých stavebních objektech. Není potřeba instalovat prohlížeč *.IFC souborů.

Nová verze systému CADDS 3.2 reaguje na vaše připomínky, potřeby a požadavky. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru a zpětná vazba od našich uživatelů nás neustále posunují dál. CADDS 3.2 už není jen agendou dokumentace stavby, ale komplexním nástrojem s mnoha dalšími funkcemi. Zkušenosti pracovníků společnosti KUBITA s.r.o v odvětví stavebnictví a inženýrských služeb se promítají do kvality tohoto systému.

Centrální Agenda Digitální Dokumentace Staveb 3.2